Zeytin

Doğal

Yöresel
& NAKSA
ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı'nın uzun yıllık bir meyve ağacı olması, çeşitlerinde klonal seleksiyonla daha verimli ve az periyodisite gösteren tiplerin elde edilmesi uzun soluklu çalışma gerektirmektedir. Bu araştırmalar, gerekli finans kaynağı olmadığından üniversitenin ve/veya özel sektörün bireysel yapabileceği işler değildir. Diğer yandan yeni çeşitlerin elde edilmesinde ise melezleme ıslahı gerekir ki, bu da uzun soluklu olduğu için sadece araştırma enstitülerinin küçük bütçelerle yürütebileceği çalışmalardan oluşmaktadır.

NAKSA ZEYTİNYAĞI